Therapiemogelijkheden

De Mesologie integreert de kennis van:
● Reguliere geneeskunde
De basiskennis van de anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie en onderzoek worden gehanteerd.
● Elektro Fysiologische Diagnostiek (EFD)
De EFD geeft een totaaloverzicht van het menselijk functioneren. Met de EFD worden acupunctuurpunten op de huid gemeten die in directe relatie staan met de weefsels en delen van organen. Die meetwaarden geven een beeld van het menselijk functioneren.
● Traditionele Chinese geneeskunde (TCM)
Vooral de filosofie, de tong- en de polsdiagnose uit de TCM worden gebruikt.
● Homeopathische geneeswijze
De homeopathie zet het lichaam aan tot zelfgenezing. Zowel de klassieke als de klinische homeopathie worden gebruikt.
● Ayurveda
Van de oudste geneeskunde uit India wordt de filosofie, diagnostiek en voedingsleer gebruikt.
● Fytotherapie
Er wordt gebruik gemaakt van de kruidenleer.
● Orthomoleculaire geneeskunde
Advies over het gebruik van vitaminen, mineralen, verschillende soorten vetzuren, enzymen, aminozuren en voeding.
● Psychologie en Filosofie
Gebruik van karakterstructuren, wie bent u en waar staat u in het leven.

Alle onderzoeks-uitslagen worden met elkaar geïntegreerd, zo wordt er bekeken hoe de uitslagen de klachten kunnen verklaren. Op deze manier wordt altijd een individuele diagnose gesteld en hebben ogenschijnlijk dezelfde klachten bij iedereen een andere oorzaak, ieder mens is uniek.
Door de verschillende onderzoeksmethoden transparant te maken worden alle aspecten van de patiënt bij de diagnose en behandeling betrokken. Aan de hand van het totaalbeeld dat uit het onderzoek naar voren komt, worden ondersteunende middelen uitgezocht en gecontroleerd met de EFD. .
De therapie bestaat verder uit adviezen ten aanzien van uw bewegingspatroon,
leefstijl en voedingsgewoonten. Na 4-8 weken komt u terug voor controle en wordt het resultaat met u besproken, hierbij volgt weer een volledig onderzoek waarna de therapie vervolgd en waar nodig aangepast wordt
 
Zo nodig wordt er verwezen naar een reguliere arts, osteopaat, psychotherapeut etc. Dit alles wordt met u besproken. Na enige weken vindt er een controle plaats.

Een mesoloog behandelt vooral chronische klachten. Voor acute klachten is in het algemeen de praktijk van de mesoloog niet ingericht. De chronische klachten kunnen b.v. bestaan uit; (langdurige) moeheid, menstruatieproblemen, migraine, hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten etc. Ook is het mogelijk om een preventieve check-up te laten verrichten, waardoor ernstige klachten mogelijk voorkomen kunnen worden. Voor het maken van afspraken is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Er wordt wel geadviseerd om de huisarts of een behandeld specialist op de hoogte te stellen. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met artsen, specialisten, en/of andere disciplines in de gezondheidszorg


 
Locaties:
Mesologie Hilversum aan de Kamerlingh Onnesweg 145a  te Hilversum 
Mesologie Zeewolde aan het Gildenveld 20E  te Zeewolde
Telefoonnummer van de mesologiepraktijk:

06- 18090749


Mijn emailadres: info@mesologiehilversum.nl


Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur


Lid van:
 


KvK:   54002931
 
Btw      NL067858582B01
 

De praktijk is aangesloten bij het klachtenregister
van Quasir en de tuchtcommissie TCZ

https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html